solar compressor

Dažniausiai užduodami klausimai

Taip, Lietuvoje vidutinė metinė bendroji spinduliuotė sudaro 1 006,4 kWh/m2. Pavyzdžiui, Lietuvos sąlygomis 10kW saulės elektrinė per metus pagamina nuo 9 000 kWh iki 10 000 kWh.

Saulės elementai paverčia saulės šviesą elektros energija, šis veikimo principas paremtas puslaidininkiais. Moduliai gamina nuolatinę elektros srovę tiesiogiai iš saulės šviesos. Tuomet, keitiklis nuolatinę srovę pakeičia kintamąją srove, kuri yra paskirstoma vartotojui po namus. Įrengtas dvipusis elektos skaitiklis fiksuoja suvartojamą ir pagamintą elektros energiją. Perteklinė elektros energija, kurios vartotojas nesunaudoja yra  pasaugoma ESO tinkle už pasaugojimo mokestį.

Pagrindiniai skirtumai tarp šių modulių yra tai, kad įprastinė polikristalinių modulių spalva mėlyna, taip pat paprastesnė gamybos technologija ir dėl to yra pigesni. Monokristalinių modulių spalva juoda, dėl sudėtingesnės gamybos technologijos yra brangesni, tačiau jų naudingumo koeficientas yra didesnis lyginant su polikristaliniais moduliais.
Renkantis saulės modulius svarbu atkreipti dėmesį į numatytą saulės jėgainės plotą, kokios galios saulės elektrinę norima statyti bei finansinius išteklius.
Monokristalinius modulius rekomenduojame rinktis, kuomet yra ribotas saulės jėgainės žemės ar stogo dangos plotas, siekiant maksimalios metinės gamybos. Kuomet paviršiaus plotas nėra ribojantis veiksnys rekomenduojame polikristalinius modulius dėl jų esamos mažesnės kainos.

Optimali galia išgaunama iš saulės elektrinių pasaulio šalių atžvilgiu yra 180 laipsnių ir 35 laipsnių kampas į horizontą.

Saulės modulių vandens šildymo sistema yra pranešenė už kolektorinę sistemą žiemos metu, kuomet karšto vandens poreikis yra didžiausias. Taip pat, saulės modulių įrengimas bei eksplotavimas yra daug paprastesnis už kolektorinę sistemą. Vartotojai naudojantys kolektorinę sistema susiduria su kalkėjančių sistemos vamzdelių problema. Kai tuo tarpu naudojant saulės modulius, saulės spinduliai tiesiogiai vandens nešildo, o saulės energija paverčiama elektros energija, kuri naudojama vandenio pašildymui.

Fotovoltinės elektinės atsiperkamumas priklauso nuo jos dydžio bei žmogaus vartojimo įpročių. Dažnai pamirštama atsižvelgti į kapitalą, infliaciją, priežiūrą, patrauklų ekologišką ir novatorišką įvaizdį.
Pavyzdžiui, iki 10 kW galingumo saulės jėgainė atsiperka maždaug per 12 metų.
Atsiperkamumą galima išreikšti supaprastinta formule:
Solet moduliams suteikiama 12 metų produkto garantija ir ne mažesnė nei 90%/80% po 10/25 metų efektyvumo garantija.
Keitikliams 5 – 10, konstrukcijoms – 10, monitoringui – 5, darbams – 5 metų garantija.

Keitiklio pasirinkimui lemia, ar saulės jėgainė bus ar nebus prijungta į elektros tinklą ar veiks abiejais režimais. Pagal tai, keitiklius galima skirstyti į autonominius, tinklo ir hibridinius. Taip pat, jie yra parenkami pagal saulės elektrinės galią. Keitikliai yra vienfaziai arba trifaziai.

Taip, Aplinkos  projektų valdymo agentūra (APVA) suteikia fiziniams asmenims paramą.
Fizinis asmuo gali gauti iki 30 % faktiškai patirtų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų kompensacinę išmoką, kuri negali viršyti 14 500 Eur. Pareiškėju gali būti individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo (išskyrus nebaigto statyti statinio), į kurį planuojama investuoti, savininkas arba bendrasavininkas. Paraiškos teikiamos kiekvienų metų pirmoje pusėje (apie kovo-gegužės mėn.).
Taip, pagal LAAIF paramą. Paraiškas gali teikti mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ligoninių, kitų visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.
Subsidijos dydis iki 100 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
Taip, pagal atsinaujinančių energijos išteklių pramonei LT+ finansavimą. Pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur gali gauti finansavimą.
Didžiausia projektui skiriama finansavimo lėšų suma yra iki 500 000 Eur.
1. Teikiama paraiška išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti.
2. Teikiami dokumentai valstybinei energetikos inspekcijai (VEI) plėtros leidimui gauti.
3. Teikiama paraiška prijungimo sąlygoms gauti.
4. Projektuojamas ir suderinamas techninis elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektas.
5. Teikiamas prašymas ESO sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis.
6. Parengiamas elektrinės vidaus elektros tinklas prijungimui.
7. Teikiamas prašymas VEI, kad suteiktų leidimą elektros energijai gaminti.
8. Pasirenkamas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.
9. Pasirašomas gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartis su ESO.
10. LAAIF  teikiama paraiška kompensacijai gauti.
10kW saulės elektrinės įrengimas iki pilno paleidimo užtrunka apie 3-5 mėnesius, priklausomai nuo įrengimo vietos, projektavimo sąlygų ir kt.
Kaip prijungiamas gaminantis klientas prie tinklo plačiau ESO tinklapyje.