Pristatymas

Nemokamas prekių pristatymas Lietuvoje užsakymams nuo 2000,00 EUR. Į parduotuvę

Privatumo politika

Įsigalioja: 2018 m. spalio 31 d.

Paskutinis atnaujinimas 2019 m. sausio 23 d.

SOLET privatumo politika

UAB Solet , juridinio asmens kodas: 302627809, buveinės adresas: Žirmūnų g. 139, Vilnius, el. p. info@solet.lt, tel. nr. +370 5 236 3691 (toliau – Solet arba Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Solet Technics internetinę svetainę https://www.solet.lt, telefonu arba el. paštu pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Solet pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio, juridinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, pateikusio savo asmeninius duomenis teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant „Kontaktų“, „Gaukite pasiūlymą“ arba “Darbo aplinkavimo” formą), kurioje pateikiate vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, tekstinį pranešimą, informaciją apie objektą.

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami siekiant apdoroti produkto užsakymo užklausą (užpildant susijusią formą), kurioje pateikiate vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį, tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Duomenų valdytojas renka, tvarko Asmens duomenis siekdamas pagerinti teikiamas paslaugas. Renkami ir tvarkomi Duomenų subjektų Asmens duomenys naudojarni ar gali būti panaudoti šiais tiksiais, tačiau neapsiribojant, juos aprašant atskiru rašytiniu dokumentu:

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti/pateikti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami Solet Technics užklausas, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant Bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@solet.lt arba paštu: Žirmūnų g. 139, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Solet gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Privatumo politikos keitimas

Solet turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Solet praneša interneto svetainėje.

Slapukų naudojimas

Solet naudoja slapukus internetinėje svetainėje http://www.solet.lt („Svetainė“). Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu.

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią slapukų naudojimo politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.

Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).

Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

Kokius slapukus naudojame?

Domenas, slapuko pavadinimas, paskirtis, galiojimo laikas

.solet.lt,  _gat, Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas („Google Analytics“), 1 minutė

.solet.lt,  _ga, Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą („Google Analytics“), 12 mėn

.solet.lt,  _gid, Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą („Google Analytics“), 1 diena

.solet.lt,  PHPSESSID, Vartotojo sesijai palaikyti ir svetainės funkcionalumui, Iki naršymo sesijos pabaigos

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Daugiau informacijos apie slapukus: http://www.allaboutcookies.org/.

 

UAB Solet 

info@solet.lt