Pristatymas

Nemokamas prekių pristatymas Lietuvoje užsakymams nuo 2000,00 EUR. Į parduotuvę

Skelbimas apie pirkimą (Gardabani)

Skelbimas apie vykdomą pirkimą gruzijoje

UAB Solet Technics 2021-05-12 8:00 pradėjo vykdyti pirkimą ir talpina pirkimo skelbimą.

UAB Solet Technics, juridinio asmens kodas 302627809, PVM mokėtojo kodas LT100006161519, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, skelbia pirkimą, kurio objektas 215 kW galios saulės elektrinės įranga bei rangos darbai Gruzijoje. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta 127, D. Aghmashenebeli str., Gardabani, Sakartvelas (Gruzija).

Pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija).

Pirkimas yra vykdomas UAB Solet Technics įgyvendinant projektą „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrinę elektros energijos tiekimui vandens įrenginiams Gardabani savivaldybėje ir perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams“, kuriam finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį”.

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Solet Technics įgaliotam asmeniui.

UAB Solet Technics įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, [email protected] ; adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 24 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:  UAB Solet Technics, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Taip pat skaitykite

Bendra apskaitos grupė gaminantiems vartotojams

ESO paskelbė apie pokytį gaminantiems vartotojams, šis pokytis įgalina gaminančius vartotojus, turinčius daugiau nei vieną gaminantį objektą, įtraukti juos į…

Daugiau