saules elektrines

Dabar saulės elektrinės – prieinamesnės visiems!

Įstatyminė bazė įsirengiant saulės elektrines tapo palankesnė. 2019-10-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14 ir…

Daugiau